Skip to main content Skip to search
Retkińska 123, 94-004 Łódź, Polska
Pn - Pt: 9:00 - 17:00
502 484 855
42 688 80 90
multicapital123@gmail.com

Audyty

AUDYTY WEWNĘTRZNE

Oferujemy prowadzenie audytu wewnętrznego jako usługodawca zewnętrzny. Nasi audytorzy posiadają doświadczenie w prowadzeniu audytów wewnętrznych.

Usługa obejmuje w szczególności działania:

  • Realizację audytu wewnętrznego według planu audytu oraz Karty Audytu Wewnętrznego.
  • Identyfikacja obszarów ryzyka.
  • Sporządzenie analizy ryzyka zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi w zakresie audytu oraz proces wdrożenia.
  • Czynności doradcze, których charakter i zakres jest uzgodniony z kierownikiem jednostki mające na celu usprawnienie funkcjonowania jednostki, a także jego jednostek organizacyjnych.
  • Udzielanie wyjaśnień i interpretacji w zakresie audytu wewnętrznego.