Skip to main content Skip to search
Retkińska 123, 94-004 Łódź, Polska
Pn - Pt: 9:00 - 17:00
502 484 855
42 688 80 90
multicapital123@gmail.com
uslugi-rachunkowe

BIURO RACHUNKOWE

W naszym biurze możecie Państwo załatwić większość formalności związanych z założeniem, prowadzeniem i likwidacją firmy.

Czytaj więcej
uslugi-ksiegowe

USŁUGI KSIĘGOWE

Pomagamy wyprowadzić zaległości i usunąć wszelkie nieprawidłowości, poprzez dokonanie stosownych korekt i uzupełnienie istniejących dokumentów.

Czytaj więcej
kadry i płace

KADRY I PŁACE

Pomagamy Państwu wywiązać się z wszelkich obowiązków nałożonych na pracodawców przez przepisy prawa, zapewniając pełną obsługę kadrowo-płacową.

Czytaj więcej

Co oferujemy?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Zadbamy o twoją rachunkowość

Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, oraz prowadzenie ewidencji przychodów dla ryczałtowców. Dokonywanie stosownych korekt i uzupełnianie istniejących dokumentów.

Prowadzenie ewidencji środków trwałych

Monitorowanie należności i zobowiązań.

Przygotowanie lub modyfikowanie planu kont zgodnie z wymogami sprawozdawczości polskiej oraz raportowania w ramach grupy kapitałowej.

Prowadzenie rejestrów podatku VAT

Sporządzanie deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, INTRASTAT

Sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych) oraz raportów finansowych dla zarządu

Prowadzenie akt osobowych

Prowadzenie ewidencji pracowników

Przygotowywanie list płac pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Prowadzenie ewidencji wynagrodzeń, ewidencji wykorzystanych urlopów oraz ewidencji czasu pracy pracowników.

Udzielanie porad

Udzielanie porad i wyjaśnień księgowo-podatkowych

udzielanie wskazówek merytorycznych oraz niezbędnej pomocy w przypadku kontroli przeprowadzanych przez organy administracji państwowej lub samorządowej oraz w przypadku badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów.

Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS i PFRON

Przygotowanie i składanie do ZUS dokumentów

Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń i składek ZUS oraz przygotowywanie odpowiednich przelewów.

PROFESJONALNE USŁUGI Z ZAKRESU ZAKŁADANIA I REJESTRACJI SPÓŁEK 

Oferujemy pomoc w zakładaniu spółek handlowych.

SKONTAKTUJ SIĘ

Dojazd do Klienta

Po odbiór dokumentów księgowych

To strona dla osób szukających profesjonalnych usług księgowych. Prowadzimy księgowość spółek zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. Nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Bezpieczeństwo

Informacji przekazywanych od Państwa jak i do Państwa

Stosujemy najnowocześniejsze metody zabezpieczania oraz transmisji danych. Zastosowanie odpowiednich mechanizmów bezpieczeństwa ogranicza ryzyko pozyskania wysyłanych i odbieranych danych. Posiadamy ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności.

SKONTAKTUJ SIĘ

Z NAMI

Postaramy się jak najszybciej odpowiedzieć na wszystkie nurtujące Państwa pytania. Każdy nasz Klient jest dla nas Klientem najważniejszym.

Złóż zapytanie: